27. února 2023

Druhá kandidatura do boardu Asociace UX

Tímto oficiálně potvrzuji, co jsem avizoval už dříve a sice, že budu znovu kandidovat do správní rady Asociace UX a to z následujících důvodů, potažmo s následujícím programem:


Mojí největší výhodou a zároveň nevýhodou je to, že jsem pravděpodobně jediný kandidát ze staré správní rady. A to je zároveň můj hlavní důvod ke kandidatuře. Jak už jste snad četli, zavedli jsme konečně postupnou obměnu správní rady tak, aby se její členové střídali postupně po roce, což by mělo vést k zajištění větší kontinuity. A protože jsem raději pro evoluci, než revoluci, rád bych tuto evoluci umožnil postupnou předávkou hlavně organizačních záležitostí souvisejících s předsednickým křeslem.
 1. Sám bych se rád posunul od těchto základních a zásadních organizačních záležitostí držících Asociaci UX v chodu zpět k odbornému obsahu, např. vzájemnému rozvoji a vzdělávání seniorních designérů a výzkumníků.
 2. S odborným obsahem souvisí i druhá aktivita na které už postupně pracujeme a tou je snaha o vylepšení externí komunikace Asociace UX (viz. např. konsolidace newsletteru ve spolupráci s Lukášem Vaďurou, další na řadě jsou opět sociální sítě (tentokrát na komerčním základu jejich provozu).
 3. A třetí bod zůstává stále stejný: Snaha angažovat nové dobrovolníky do činnosti AUX a to i v době, kdy zrovna nejsou volby. Za ty roky dobře vím, že to není jednoduché, avšak nějaké nováčky se mi “nalodit” podařilo. A s tím souvisí také už obnovené zapojování firem do partnerství s AUX - přinese nám také nové finanční zdroje právě pro to zlepšení externí komunikace.
Jak jsem psal, mojí výhodou i nevýhodou je, že už vím, jak nám to (ne)funguje, takže se ještě sluší dodat, do čeho se pouštět nechci:
 • Nebudeme HR agenturou a dohazovat ani lidi, ani práci
 • Nebudeme expandovat do regionů, protože stejně všechny dříve či později nasaje Praha či Brno (Ostrava je k debatě), raději bych tlačil na Angličtinu a nasátí expatů.
 • Nebudeme budovat publikační platformou - v případě potřeby zajistíme publikaci odborných prací jinde.

A ještě základní informace o mě:

Momentálně pracuji jako Discovery Manager v mezinárodní firmě Gen Digital (dříve Avast), kam jsem doputoval přes Seznam.cz, AVG a MSD, mám dohromady asi 15 let designérské praxe. Pro Asociaci UX jsem dříve vymyslel a realizoval putovní výstavu o digitálním designu #zapixely (zapixely.cz) a také 2 ročníky sčítání českých UX profesionálů #humansofUX (humansofux.com). Spolu s Adamem Fendrychem a Martinem Koptou jsme zachránili Asociaci před hrozícím zrušením a posledních 5 let jsem její předseda.

1. prosince 2022

AI: Double Diamond

Po dlouhé době jsem pro vás napsal článek, dokonce v angličtině. Jen to napsal, není úplně přesné, já ho vlastně jen zadal chat.openai.com/chat: "Describe the double diamond framework."

A tohle vypadlo:

"The double diamond framework is a design process model developed by the British Design Council. It is a structured approach to the design process that helps designers to identify and address the key challenges and opportunities in a project. The double diamond framework consists of four stages:
 1. Discover: This stage involves conducting research and gathering information to understand the problem or challenge that the design will address. It involves defining the scope and objectives of the project, and identifying the needs and goals of the users or stakeholders.
 2. Define: This stage involves narrowing down and refining the focus of the design, and identifying the key challenges and opportunities that the design will address. It involves developing a clear and concise brief or statement that summarizes the project goals and constraints.
 3. Develop: This stage involves generating and exploring ideas and concepts for the design, and developing prototypes or sketches to test and refine the design. It involves iterating on the design and making any necessary adjustments to ensure it meets the project goals.
 4. Deliver: This stage involves creating the final design and preparing it for production or implementation. It involves testing the design with users or stakeholders, and making any final adjustments based on their feedback.
The double diamond framework is a flexible and adaptable model that can be used in a wide range of design contexts and projects. It helps designers to focus their efforts and stay organized and on track throughout the design process, and to create designs that are effective and aligned with the needs and goals of the users or stakeholders."

Hustý, co? :)

17. dubna 2018

Aby bylo jasno

Kandiduji do rady Asociace UX a toto je moje oficiální kandidatura.

Představení

Ahoj, znáte mě pod přezdívkou BoB.

Pracuji jako Senior UX designér v MSD IT (ano, to je tam, kde organizujeme UX Monday). Dříve jsem pracoval pro AVG.com a Seznam.cz. Dohromady mám určitě přes 10 let praxe v designu a výzkumu.

Vymyslel jsem a s podporou Asociace UX realizoval tyto projekty:


I díky jiným neziskovým organizacím (AMO, ČSOP), mám zkušenosti s pořádáním konferencí a dalších akcí pro veřejnost.

A vystudoval jsem obor marketingové komunikace na UTB ve Zlíně.
Pro více informací viz můj stručný životopis.

Program

Asociace UX vždy stála a zřejmě i v budoucnu bude stát na kvalitních lidech, kteří ji tvoří a já si vás všech moc vážím.

Proto bych rád, aby Asociace UX byla v jádru především platformou pro spojování a vzájemnou podporu našich členů, tak aby jí mohli a měli v budoucnu co vracet a dále tak Asociaci pomáhali s rozvojem. S tím souvisí následující první dva body:
 • Udržení a rozvoj dobrých možností networkingu - známe se navzájem, fungujeme jako tým (a tedy v zájmu rozvoje UX v ČR postupujeme společně) a v přátelské atmosféře vítáme i nové členy.
 • Aktivace členské základny - jasně definovaná pravidla podpory novým aktivitám v rámci AUX, aby naše činnost mohla díky všem členům dál růst a zkvalitňovat se.
Další oblasti, které bych s vaší pomocí rád rozvíjel, budou stát právě na těchto výše uvedených pevných základech pro vás, aktivní členy, tak abychom mohli pomocí např. následujících kroků v ČR obsloužit a povzbudit rostoucí poptávku po kvalitním designu (nejen) digitálních produktů a služeb:
 • interní vzdělávání nás členů AUX navzájem
 • vzdělávání nováčků v oboru UX i mimo AUX (např. i na středních a vysokých školách)
 • propagace UX a osvěta v souvisejících oblastech a oborech (např. produktový management, průmyslový design, architektura, marketing atd.)
 • propagace UX v businessu obecně (včetně regionů)
 • hlavní kontaktní bod s nezávislou UX expertizou pro:
  • stát (např. školství, správa a samospráva)
  • nestátní a neziskové organizace
  • zahraniční partnery
Je pochopitelné, že sám tento program naplnit nedokážu, proto volám hlavně po vzájemné podpoře a vstřícné spolupráci.

A ještě bych rád napsal, co dělat nebudeme:
 • Nebudeme masivní inzertní portál dohazující klienty a zaměstnání. K tomu můžete bohatě využívat kontaktů díky AUX navázaných a kromě toho, už to dělají jiní.
 • Nebudeme publikační platforma - pokud budeme chtít něco publikovat, půjdeme za čtenáři (pokusíme se proniknout do relevantních médií), nebudeme je nutit aby chodili oni k nám. Opět jsem toho názoru, že jiní to dělají lépe a déle a nemá cenu s nimi soupeřit o návštěvnost, to raději využijeme tu jejich v náš prospěch a na oplátku jim dodáme kvalitní a zajímavý obsah.
Díky za všechnu vaši podporu, v minulosti i budoucnosti. Howgh.

29. května 2017

Jděte si zdřímnout

Padá na vás odpolední únava, klíží se vám oči a chcete si jít dát kafe, colu nebo cigáro? Zkuste to jinak: Zkuste si zdřímnout. Postupně jsem odhalil, jak dobře na mne funguje opravdu krátká siesta a už "jen" ladím, jak na to. Zatím mi nejlépe funguje následující:

 1. Jdu si zdřímnout, když už mi opravdu padají víčka, ne dříve, neusnul bych tak rychle a snadno. A také je to většinou přesně ten okamžik, kdy se moje produktivita rapidně zhoršuje.
 2. Vezmu si na sebe mikinu s kapucí:
  • Aby mi bylo teplo a to i na temeno hlavy,
  • kapuce trochu tlumí ruch okolního prostředí...
  • ... a jde stáhnout přes oči.
 3. Nasadím sluchátka a pustím si pokaždé to samé album, o kterém vím, že u něj spolehlivě usínám (asi je to taky tak trochu pavlovův reflex).
 4. Vypnu na mobilu všechna upozornění, běhěm zdřímnutí nesmí ani zavibrovat, jinak je vše pokaženo.
 5. Nastavím si minutku, ne budíka - zatím jsem dospěl k pro mne optimálnímu času 12 minut (u každého to bude zřejmě jiná individuální hodnota).
 6. Lehnu si na záda na gauč a usínám...
Obvykle tak do minuty až dvou usnu lehkým spánkem a probudím se za cca 9 minut, zpravidla těsně před tím, než zazvoní minutka. Když se mi to náhodou nepovede, minutka mne spolehlivě probere, protože mi začne pípat přímo do uší. Probouzím se většinou dost svěží, můžu téměř ihned pokračovat v práci. Kdybych se čas zdřímnutí pokusil prodloužit třeba na 20 minut, upadl bych do hlubšího spánku a po probuzení bych byl jak praštěný, to už mám vyzkoušené... Takhle je mi fajn a mám v sobě energii na pár dalších hodin práce.


Přečtěte si také: ToDo dle BoBa

25. dubna 2017

Zamyšlení nad létajícímí "auty" a důležitostí volby vhodné koncepce produktu

Před pár dny byla představena nová verze Aeromobilu a avizován termín uvedení na trh v roce 2020.


Opravdu moc bych brartům Slovákům přál uspět s jejich konceptem, zároveň mi ovšem došlo, že jejich dlouhé roky vývoje umožnily rozvoj i zcela jiným konceptům, oproti kterým vypadá Aeromobil zastarale jak z filmů z Fantomasem... Viz např. Ehang 184.


Ano, uvědomuji si, že Aeromobil je určený spíše k cestování na dlouhé vzdálenosti a Ehang zase hlavně na poletování po měste (čili rozdílný use case), ale kdo ví, jak to všechno dopadne... Třeba se na trhu do roku 2020 objeví výkonější baterie a pá-pá křídla.

Celá situace je pro mne hlavně varováním, jak důležitý je výběr správného fundamentálního konceptu produktu (jeden spalovací motor a křídla vs. hromada elektromotorů a rotorů) a rychlost jeho exekuce.