3. ledna 2013

Testování použitelnosti prakticky II.

Při testu


Tento článek je součástí miniseriálu který vydávám u příležitosti mojí dnešnípřednášky na VŠE (Praha, 28. 4. v 18:00, Rajská budova, posluchárna č. 212 ) na téma Testování použitelnosti prakticky. Minule jste si mohli přečíst, co vše je potřeba zařídit před jednoduchým testem použitelnosti. Dnes se podíváme...

Na co nezapomenout při testu použitelnosti:
 • Přivítáme participanta.
 • Nabídneme mu občerstvení.
 • Zeptáme se ho na možnost nahrávání a spustit ho.
 • Vysvětlíme mu podstatu testu:
  • Netestujeme jeho, ale web.
  • Potřebujeme, aby nám bezprostředně komentoval co dělá.
 • Zeptáme se, zda nemá participant hned na začátku nějaké otázky?
 • Nezapomeneme si upřesnit profil respondenta:
  • Věk, vzdělání, četnost použití internetu.
  • Jak subjektivně hodnotí znalost testované služby.
  • Zda zná / používá i konkurenční služby.
 • Realizujeme TEST podle scénáře (ale nebojíme se ho operativně změnit).
  • Lidé by měli tzv. přemýšlet nahlas (zaznamenejte si zajímavé citáty!)
  • Ale přitom je důležitější, co lidé dělají, než to co říkají.
  • Úkoly by měly co nejvíce odpovídat reálným potřebám člověka (nejprve je tedy nutno provést krátký „produktový“ výslech).
  • Pobízejte stručně.
  • Vyvarujte se návodného zadávání úkolů a návodných otázek.
  • Paticipantům neradíme, dokud / pokud se nejedná o velkou známou chybu rozhraní, nebo bug.
  • Ani jim neodpovídáme na zbytečné otázky.
  • Ale rozhodně zachraňujeme „tonoucí“, aby se zbytečně nestresovali.
  • Jsme neutrální, máme nasazen „poker face :-|“ (krotíme své verbální i neverbální reakce na úspěchy či neúspěchy participanta v testu).
  • Není důležité projít všechny body testu s jediným participantem, ale je dobré si na nerealizované body posvítit s příštím člověkem.
  • „Respondenta vracíme zpět do života v alespoň stejně dobrém stavu, jako když k nám přišel.“ [Krug]
  • Pro podrobnější informace o tom, jak správně moderovat se podívejte na prezentaci od Jakuba France - Moderování testů použitelnosti a nebo ještě lépe navštivte nějakou jeho přednášku!
 • Po testu se přeptáme, zda nám chce participant ještě něco říct, nebo zda nemá nějaké otázky?
 • Poděkujeme mu a předáme odměnu.
 • Zastavíme nahrávání a uložíme výsledek.
 • Krátce proberem s kolegy pozorovateli průběh testu.
 • Odpočineme si před dalším testem.


Další díly:
Testování použitelnosti prakticky II.

Žádné komentáře:

Okomentovat