17. dubna 2018

Aby bylo jasno

Kandiduji do rady Asociace UX a toto je moje oficiální kandidatura.

Představení

Ahoj, znáte mě pod přezdívkou BoB.

Pracuji jako Senior UX designér v MSD IT (ano, to je tam, kde organizujeme UX Monday). Dříve jsem pracoval pro AVG.com a Seznam.cz. Dohromady mám určitě přes 10 let praxe v designu a výzkumu.

Vymyslel jsem a s podporou Asociace UX realizoval tyto projekty:


I díky jiným neziskovým organizacím (AMO, ČSOP), mám zkušenosti s pořádáním konferencí a dalších akcí pro veřejnost.

A vystudoval jsem obor marketingové komunikace na UTB ve Zlíně.
Pro více informací viz můj stručný životopis.

Program

Asociace UX vždy stála a zřejmě i v budoucnu bude stát na kvalitních lidech, kteří ji tvoří a já si vás všech moc vážím.

Proto bych rád, aby Asociace UX byla v jádru především platformou pro spojování a vzájemnou podporu našich členů, tak aby jí mohli a měli v budoucnu co vracet a dále tak Asociaci pomáhali s rozvojem. S tím souvisí následující první dva body:
 • Udržení a rozvoj dobrých možností networkingu - známe se navzájem, fungujeme jako tým (a tedy v zájmu rozvoje UX v ČR postupujeme společně) a v přátelské atmosféře vítáme i nové členy.
 • Aktivace členské základny - jasně definovaná pravidla podpory novým aktivitám v rámci AUX, aby naše činnost mohla díky všem členům dál růst a zkvalitňovat se.
Další oblasti, které bych s vaší pomocí rád rozvíjel, budou stát právě na těchto výše uvedených pevných základech pro vás, aktivní členy, tak abychom mohli pomocí např. následujících kroků v ČR obsloužit a povzbudit rostoucí poptávku po kvalitním designu (nejen) digitálních produktů a služeb:
 • interní vzdělávání nás členů AUX navzájem
 • vzdělávání nováčků v oboru UX i mimo AUX (např. i na středních a vysokých školách)
 • propagace UX a osvěta v souvisejících oblastech a oborech (např. produktový management, průmyslový design, architektura, marketing atd.)
 • propagace UX v businessu obecně (včetně regionů)
 • hlavní kontaktní bod s nezávislou UX expertizou pro:
  • stát (např. školství, správa a samospráva)
  • nestátní a neziskové organizace
  • zahraniční partnery
Je pochopitelné, že sám tento program naplnit nedokážu, proto volám hlavně po vzájemné podpoře a vstřícné spolupráci.

A ještě bych rád napsal, co dělat nebudeme:
 • Nebudeme masivní inzertní portál dohazující klienty a zaměstnání. K tomu můžete bohatě využívat kontaktů díky AUX navázaných a kromě toho, už to dělají jiní.
 • Nebudeme publikační platforma - pokud budeme chtít něco publikovat, půjdeme za čtenáři (pokusíme se proniknout do relevantních médií), nebudeme je nutit aby chodili oni k nám. Opět jsem toho názoru, že jiní to dělají lépe a déle a nemá cenu s nimi soupeřit o návštěvnost, to raději využijeme tu jejich v náš prospěch a na oplátku jim dodáme kvalitní a zajímavý obsah.
Díky za všechnu vaši podporu, v minulosti i budoucnosti. Howgh.